Σεμινάρια

Εκπαιδευτικά βιωματικά σεμινάρια που στόχο έχουν την εξοικείωση αλλά και τη σωστή γνώση, σχετικά με την ανθρώπινη σεξουαλικότητα.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται είτε δια ζώσης, είτε μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Για συμμετοχή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Παρέχεται πιστοποιητικό συμμετοχής με το τέλος του σεμιναρίου κι αφού έχουν συμπληρωθεί οι ώρες παρακολούθησης.